PROCEDURE GUIDE/LEGAL DOCUMENTS

CORE VALUES

tan-tam

Heart: (Conscientious)

LYT always put the word Heart on the top, considering the customer is the center. Conscientious and devoted service to satisfy the needs of customers.

uy tín

Prestige: (Prestige)

 One word Prestige – ten thousand Beliefs. LYT appreciates the trust of customers. Therefore, the prestige is “Kim chi nan” throughout the operation of the company.

nhanh-chong

Speed: (Quick)

LYT takes the word Speed as “competitive weapon”. Not only attaches great importance to speed, but also emphasizes efficiency in every action.

chat-luong

Integrity: (Quality)

LYT commit to bring integrity in each solution.

IMAGE

VIDEO

Sign up for a consultation

028.3535.7688 028.3535.7866

  hinh-anh

  Feedback

  hình-ảnh

  CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO TERESA AN VŨ

  Ms Vân (người đại diện) : ” Tôi rất hài lòng về dịch vụ Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe của LYT trong quá trình xử lý nhanh chóng, đáp ứng được mong đợi của bên khách hàng. “

  hình-ảnh

  CÔNG TY TNHH SX TMDV ĐẠI SONG VIỆT

  Mrs Trang (người đại diện) : ” Công ty tôi đã sử dụng dịch vụ cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm của LYT. quá trình xử lý nhanh chóng, chuyên viên tư nhiệt tình, chất lượng dịch vụ TỐT “

  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU Á

  Mr Tuấn ( người đại diện ) : ” Chất lượng dịch vụ tốt , hoàn thành thủ tục nhanh chóng , chúc LYT ngày càng thành công”

  Partner