Cấp giấy phép bán buôn rượu

1. Cơ quan cấp giấy xác nhận

 • Sở công thương

2. Đối tượng

 • Đơn vị kinh doanh, bán buôn rượu

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Tài liệu chứng minh sở hữu kho (hoặc HĐ thuê kho)địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định
 • Hợp đồng, thư xác nhận/bản cam kết + Giấy phép bán lẻ của đại lý
 • Hợp đồng + Giấy phép sản xuất / phân phối/ bán buôn rượu của nhà cung cấp
 • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ
 • Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép
 • Phiếu công bố
 • Giấy phép kinh doanh

4. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn nội dung liên quan đến xin giấy phép
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Bộ công thương
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy phép, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian : 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 1.200.000 đồng / HS
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC
0916540904
0916540904
Messenger