Công bố sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng sản xuất trong nước

1. Cơ quan cấp công bố

 • Ban ATTP cấp tỉnh

2. Đối tượng sản phẩm

 • Thực phẩm dinh dưỡng y học (có thể ăn bằng miệng hoặc ống xông, điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh)
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (sữa công thức, bột ăn dặm,bánh ăn dặm,…)

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
 • Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng (nếu không có PKN, cung cấp mẫu LYT Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm nghiệm theo quy định)
 • Tài liệu khoa học chứng minh công dụng sản phẩm (NMT có thể hỗ trợ tài liệu, nếu có)
 • Mẫu / nhãn sản phẩm LYT Việt Nam tư vấn nội dung ghi nhãn theo quy định)
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị công bố

4. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chỉ tiêu kiểm nghiệm & các việc liên quan đến công bố & hậu kiểm
 • Mang mẫu đi kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định, tính mức đáp ứng (RNI),viết công dụng, tìm tài liệu chứng minh công dụng, viết cơ chế tác dụng
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan chứng năng do Ủy ban tỉnh chỉ định
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy tiếp nhận công bố, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian kiểm nghiệm: 7-10 ngày kể từ ngày gửi mẫu
 • Thời gian có công bố: 10 – 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 1.500.000 đồng / sản phẩm.
 • Phí kiểm nghiệm: tùy theo thành phần sản phẩm.
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực Công bố

 • Không thời hạn

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 43/2014/TT-BYT
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP
0916540904
0916540904
Messenger