Xin cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS); Giấy chứng nhận xuất khẩu (CE) thực phẩm thuộc Bộ y tế

1. Cơ quan cấp giấy xác nhận

 • Cục Thực phẩm

2. Đối tượng sản phẩm

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng; nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên; phụ gia TP; chất hỗ trợ chế biến

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Phiếu công bố
 • Mẫu nhãn sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh
 • Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện ATTP

4. Công việc LYT thực hiện

 • Tư vấn nội dung liên quan đến xin giấy chứng nhận CFS
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Cục thực phẩm
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy chứng nhận , kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • 5 – 7 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 1.000.000 đồng / SP
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực

 • 2 năm

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT
0916540904
0916540904
Messenger