Xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

1. Cơ quan cấp chứng nhận

 • Sở y tế

2. Đối tượng thực hiện

 • Cơ sở sản xuất mỹ phẩm

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Sơ đồ thiết kế mặt bằng sản xuất
 • Danh mục thiết bị, danh mục sản phẩm
 • Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh

4. Công việc LYT thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chứng từ liên quan
 • Hỗ trợ vẽ sơ đồ mặt bằng (nếu cần)
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ và nộp phí theo quy định
 • Hỗ trợ đưa rước đoàn kiểm tra cơ sở
 • Theo dõi nhận giấy chứng nhận, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 20.000.000 / lần
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực

 • 3 năm

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 67/2014/QH13
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP
0938106456
0938106456
Messenger