DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố thực phẩm là một trong những việc làm cần thiết, mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh các sản phẩm đều cần thực hiện. Việc công bố này sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể lưu hành sản phẩm của mình ra thị trường một cách tự do. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thủ tục công bố thực phẩm. Ngay trong bài viết dưới đây để có thể thực hiện những việc làm này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé.

Công bố thực phẩm là gì

Công bố thực phẩm là việc làm mà các tổ chức, doanh nghiệp cần phải thực hiện để các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Hay các sản phẩm được sản xuất trong nước. Được phép lưu hành trên thị trường toàn quốc. Nói cách khách, công bố thực phẩm chính là việc công bố tiêu chuẩn chất lượng. Cho các sản phẩm là thực phẩm với cơ quan nhà nước để để có trong tay giấy phép lưu hành. Hiện nay, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, sản xuất một số sản phẩm. Là thực phẩm nhất định có thể thực hiện việc tự công bố.

công bố thực phẩm

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Hoặc các đại diện công ty nước ngoài đưa thực phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam. Đều bắt buộc phải công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thực phẩm. Nếu chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng mà đã tự ý đưa sản phẩm ra thị trường. Sẽ bị nộp phạt và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật ban hành.

Quy định công bố hợp quy thực phẩm

Công bố thực phẩm thường là việc tổ chức, cá nhân tự công bố thực phẩm phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm. Đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là một thủ tục bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức. Có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông sản phẩm ra thị trường. 

Các cá nhân, tổ chức có thể tự thực hiện việc xin công bố thực phẩm. Hoặc sử dụng các dịch vụ của những công ty luật có uy tín và năng lực. Trong việc cung cấp hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy. Cũng như công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Ngoài ra, việc sử dụng các dịch vụ tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm cũng có thể thông qua qua các công ty luật này.

Cơ sở pháp lý tự công bố sản phẩm thực phẩm:

 • Luật An toàn thực phẩm;
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Cụ thể, theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt nam. Hoặc là đại diện công ty nước ngoài đưa thực phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam. Đều bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thực phẩm chưa được công bố tiêu chuẩn chất lượng. Sẽ bị phạt 40-50 triệu (đối với cá nhân) và 80 -100 triệu (đối với tổ chức) theo khoản 4- Điều 20.

Lưu ý công bố chất lượng thực phẩm

Việc công bố cần phải chú ý những điều sau để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng, thuận lợi hơn:

Các loại thực phẩm cần công bố

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành. Những nhóm thực phẩm cần được đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Với cơ quan chức năng nhà nước trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ bao gồm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 • Thực phẩm nằm trong danh sách chế độ ăn đặc biệt
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học
 • Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi
 • Các chất phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới hay chất phụ gia. Không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng với đối tượng mà Bộ y tế đã quy định.

thực phẩm nào được công bố

Các loại thực phẩm được phép tự công bố

Các loại thực phẩm mà doanh nghiệp được phép thực hiện tự công bố các sản phẩm. Các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chuẩn bị hồ sơ công bố thực phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm sẽ có sự khác nhau giữa các sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu

 • Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Số lượng: 01 – Bản chính.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự). Số lượng: 01 – Bản chính.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Số lượng: 01 – Bản chính/bản sao chứng thực.
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu. Số lượng: 01 – Bản chính/bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Số lượng: 01 – Bản chính.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm. Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định. Hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế. Hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). Số lượng: 01 – Bản chính/bản sao chứng thực.
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm. Để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu. Số lượng: 01 – Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Số lượng: 01 – Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn thủ tục công bố thực phẩm

Để các bạn có thể hiểu rõ nhất về thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm. Chúng tôi xin chia sẻ những bước thực hiện như sau:

Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tự công bố

 • Các bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm công bố, một số thông tin cần thiết như: tên sản phẩm; nhãn sản phẩm; quy cách đóng gói; hạn sử dụng; thông tin cảnh báo;…
 • Lập chỉ tiêu công bố cho sản phẩm;
 • Làm nhãn sản phẩm; dịch nhãn sản phẩm, làm nhãn phụ đối với hàng nhập khẩu.

giấy tờ

Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm

 • Các bạn cần thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng để nộp hồ sơ. Các tiêu chí kiểm nghiệm sản phẩm cần được thực hiện theo từng loại sản phẩm cụ thể.
 • Trường hợp quý khách hàng chưa kiểm nghiệm sản phẩm, các doanh nghiệp. Có thể nhận hỗ trợ xây dựng chỉ tiêu tự công bố từ các doanh nghiệp trung gian.

Bước 3: Nộp hồ sơ tự công bố

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân. Và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật. Về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện. Hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định. Để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân. Và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên. Cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước. Để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Dịch vụ làm thủ tục công bố thực phẩm tại LYT 

Công ty TNHH LYT  là một trong những đơn vị trung gian. Cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm uy tín số 1 tại Việt Nam. Công ty sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và cực kỳ tận tâm. Đến với LYT , các bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời nhất.

LYT  có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cung cấp các dịch vụ công bố sản phẩm. Công bố hợp quy, xin các loại giấy phép như: giấy cfs, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận quảng cáo,… Các doanh nghiệp sẽ được thực hiện các công việc một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn.

Trên đây là một số thông tin chi tiết nhất về tự công bố thực phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào. Hãy liên hệ với LYT  theo địa chỉ sau để được tư vấn trực tiếp và miễn phí nhé.

LYT  Co., Ltd.

 • Số 14 Đường số 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
 • Email: ceo@congbohopquy.com