Tự công bố sản phẩm sản xuất trong nước

1. Cơ quan cấp công bố

 • Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm (Ban ATTP cấp tỉnh chỉ tiếp nhận & lưu hồ sơ / công bố trên website)

2. Đối tượng sản phẩm

 • Thực phẩm thường (thực phẩm bao gói sẳn: bánh,kẹo, trà, cà phê, đồ uống,rượu,bia…).
 • Nguyên liệu thực phẩm, gia vị,…
 • Bao bì, dụng cụ tiếp xúc, chứa đựng thực phẩm.
 • Phụ gia thực phẩm đơn chất, chất hỗ trợ chế biến.

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng (nếu không có cung cấp mẫu LYT Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm nghiệm theo quy định).
 • Mẫu nhãn ( LYT Việt Nam sẽ tư vấn về nội dung ghi nhãn theo quy định).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP (không áp dụng đối với bao bì thực phẩm).
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị công bố.

4. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chỉ tiêu kiểm nghiệm & các việc liên quan đến công bố & hậu kiểm
 • Mang mẫu đi kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan chứng năng do Ủy ban tỉnh chỉ định
 • Theo dõi cập nhật kết quả được công bố trên website, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian kiểm nghiệm: 5-7 ngày kể từ ngày gửi mẫu
 • Thời gian có công bố: 2-3 ngày kể từ ngày khách hàng cung cấp đủ hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: không
 • Phí kiểm nghiệm: tùy theo thành phần sản phẩm
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực Công bố

 • Không thời hạn

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP
0938106456
0938106456
Messenger