Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với hương liệu thực phẩm

1. Cơ quan cấp công bố

 • Cục thực phẩm

2. Đối tượng sản phẩm

 • Hương liệu thực phẩm

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • CFS / Health certificate (hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng (nếu không có PKN, cung cấp mẫu LYT Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm nghiệm theo quy định)
 • Bản tiêu chuẩn của nhà sản xuất (product specification)
 • Mẫu / nhãn sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị công bố

4. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chỉ tiêu kiểm nghiệm & các việc liên quan đến công bố & hậu kiểm
 • Mang mẫu đi kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định, dịch nhãn
 • Nộp hồ sơ online qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cục thực phẩm
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy tiếp nhận công bố, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian kiểm nghiệm: 7-10 ngày kể từ ngày gửi mẫu
 • Thời gian có công bố: 7 – 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 500.000 đồng / sản phẩm
 • Phí kiểm nghiệm: tùy theo thành phần sản phẩm
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực Công bố

 • Không thời hạn

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP
0938106456
0938106456
Messenger