Xin cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thực phẩm thuộc Bộ công thương

1. Cơ quan cấp giấy xác nhận

 • Phòng Quản lý xuất nhập khẩu

2. Đối tượng sản phẩm

 • Rượu, bia, nước giải khát, sữa, dầu thực vật, bột, bánh, kẹo,mứt,…

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Phiếu công bố
 • Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có)
 • Giấy phép kinh doanh

4. Công việc LYT thực hiện

 • Tư vấn nội dung liên quan đến xin giấy chứng nhận CFS
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý XNK
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy chứng nhận , kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • 2 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: không
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực

 • 2 năm

8. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 278/2016/TT-BTC
0916540904
0916540904
Messenger