Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Cơ quan cấp chứng nhận

 • Cục thực phẩm

2. Đối tượng thực hiện

 • Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Sơ đồ thiết kế mặt bằng
 • Bảng mô tả trang thiết bị, dụng cụ
 • Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe
 • Giấy phép kinh doanh

4. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chứng từ liên quan
 • Hỗ trợ vẽ sơ đồ mặt bằng (nếu cần)
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ và nộp phí theo quy định
 • Hỗ trợ đưa rước đoàn kiểm tra cơ sở
 • Theo dõi nhận giấy chứng nhận, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 22.500.000 / cs
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

7. Hiệu lực

 • 3 năm

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
0916540904
0916540904
Messenger