LYT - Công bố hợp quy
LYT - Công bố hợp quy
LYT - Công bố hợp quy

1. Cơ quan cấp công bố

 • Cục thực phẩm

2. Đối tượng sản phẩm

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng)

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.
 • Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trong 12 tháng (nếu không có PKN, cung cấp mẫu LYT sẽ thực hiện việc kiểm nghiệm theo quy định).
 • Thông tin về sản phẩm (thành phần, hdsd,công dụng,...).
 • Mẫu / nhãn sản phẩm (LYT sẽ tư vấn nội dung ghi nhãn theo quy định).
 • Tài liệu khoa học chứng minh công dụng (LYT có thể hỗ trợ,nếu có).
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị công bố.

4. Công việc LYT thực hiện

 • Tư vấn khách hàng chỉ tiêu kiểm nghiệm & các việc liên quan đến công bố & hậu kiểm
 • Mang mẫu đi kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước chỉ định
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định, dịch nhãn
 • Viết cơ chế tác dụng, hỗ trợ tìm tài liệu nghiên cứu khoa học liên quan đến công dụng.
 • Nộp hồ sơ online qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cục thực phẩm
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy tiếp nhận công bố, kết thúc dịch vụ

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian kiểm nghiệm: 7-10 ngày kể từ ngày gửi mẫu
 • Thời gian có công bố: 20 - 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

6. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 1.500.000 đồng / sản phẩm
 • Phí kiểm nghiệm: tùy theo thành phần sản phẩm
 • Phí dịch vụ: liên hệ

7. Hiệu lực Công bố

 • Không thời hạn

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 43/2014/TT-BYT