Đăng ký kinh doanh rượu và những quy định mới nhất 2022

Đăng ký kinh doanh rượu là công việc mà mọi doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh mặt hàng này cần phải thực hiện. Đây là quy định của Nhà nước tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Với những ai không thực hiện đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt và xử lý theo đúng quy định. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các điều kiện và thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh rượu trong bài viết dưới đây nhé.

Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh rượu mới nhất 2022

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn điều kiện để xin giấy phép kinh doanh rượu trong các trường hợp cụ thể như sau:

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

Tại Điều 8, Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất rượu công nghiệp như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công

Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tại Điều 9, Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

Tại điều 10, Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

 Điều kiện phân phối rượu

Tại điều 11, Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu, phân phối rượu như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán buôn rượu

Tại điều 12 của nghị định này quy định về điều kiện bán buôn rượu như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán lẻ rượu

Tại Điều 13 của nghị định này, điều kiện xin giấy phép kinh doanh rượu bia với hình thức bán lẻ bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Tại Điều 14 của nghị định này, điều kiện xin giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

giấy phép kinh doanh rượu bia

Thủ tục đăng ký kinh doanh rượu

Thủ tục đăng ký kinh doanh rượu cho các doanh nghiệp phải được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo Điều 21, Nghị định 105/2017/NĐ-CP Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
  • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

Bước 3: Chờ xét duyệt

 • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ:
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 4: Nhận giấy phép đăng ký kinh doanh rượu

Các bạn sẽ nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh rượu sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thông thường, các bạn sẽ nhận được giấy đăng ký kinh doanh rượu sau 7-15 ngày nộp hồ sơ. Ngoài ra, nếu hồ sơ đăng ký của các doanh doanh nghiệp thiếu các tài liệu bắt buộc thì các bạn cần phải nộp bổ sung.

Dịch vụ đăng ký sản xuất rượu tại LYT Việt Nam 

Công ty TNHH LYT Việt Nam Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xin giấy đăng ký kinh doanh rượu. Đây là đơn vị đã và đang hợp tác với hàng ngàn khách hàng là các doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước. Nếu cảm thấy khó khăn trong việc thực hiện những thủ tục này thì LYT Việt Nam sẽ là đơn vị hỗ trợ đắc lực cho các bạn.

LYT Việt Nam sở hữu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu luật pháp luôn cập nhật những thông tin mới nhất của pháp luật hiện hành. Đồng thời, họ cũng sẽ giúp các doanh nghiệp hoàn thành nhanh chóng nhất mọi công việc. Đặc biệt, giá thành của dịch vụ tại đây vô cùng phải chăng so với thị trường nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về giá.

Các khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ của LYT Việt Nam luôn đánh giá rất cao về cách làm việc cũng như hiệu quả công việc tại đây. Nếu vẫn còn thắc mắc về việc xin giấy phép bán lẻ rượu thì các bạn hãy liên hệ với LYT Việt Nam qua địa chỉ sau để được tư vấn nhé.

LYT Việt Nam Co., Ltd.

 • Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
 • Email: ceo@congbohopquy.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/LYTvietnam/
0916540904
0916540904
Messenger