Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Như vậy chỉ những sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thì mới được cấp giấy chứng nhận y tế.
Về hồ sơ xin Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC)
Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư 52/2015/TT-BYT thì hồ sơ đề nghị cấp HC bao gồm:
Hồ sơ đề nghị cấp HC cho 01 (một) lô hàng xuất khẩu gồm:
– Đơn đề nghị cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư 52/2015/TT-BYT.
– Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
– Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (hiện được thay thế bằng Nghị định 15/2018/NĐ-CP) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).HC2023
Trình tự, thủ tục cấp HC quy định tại Điều 17 Thông tư 52/2015/TT-BYT như sau:
– Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp HC nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện).
– Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp HC, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 52/2015/TT-BYT.
– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này phải xem xét, cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 52/2015/TT-BYT. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.
=>> Như vậy người có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ nêu trên và nộp tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế để được xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC).
✍️ Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH LYT :
🏢 Địa điểm: Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
📱 Hotline giải đáp thắc mắc: 0916.540.904 – 093.8106456 –
🪩 Youtube: Youtube-congbohopquy
🪩 Tiktok: Tiktok-congbohopquy
🪩Fanpage: Facebook-congbohopquy
0916540904
0916540904
Messenger