Nội dung ghi nhãn bắt buột đối với hàng nhập khẩu

QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 Lưu ý đối với  nhãn hàng hóa nhập khẩu

Đối với hàng nhập khẩu, để có thể thông quan nhanh chóng và thuận lợi doanh nghiệp nhập khẩu nên lưu ý nội dung trên nhãn gốc đã đáp ứng quy định về ghi nhãn hàng hóa theo NĐ 43/2017/NĐ-CP & 111/2021/NĐ-CP hay chưa?

 

Nội dung bắt buột phải có trên nhãn gốc :

Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan:
a) Tên hàng hóa;
b) Xuất xứ hàng hóa.
Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 111/2121/NĐ-CP;
c) Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.
c1) Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa;
c2) Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm a, b, c, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu giữ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 Điều 10 NĐ 111/2121/NĐ-CP trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị thường Việt Nam.

Liên hệ LYT Việt Nam để được tư vấn ngay hôm nay!

LYT Việt Nam Co., Ltd.
  • Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
  • Email: ceo@congbohopquy.com
  • Fanpage: LYT VIETNAM
0916540904
0916540904
Messenger