Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Y tế Health Certificate

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate là gì và các bước tiến hành như thế nào các bạn đã biết chưa? Đây là một loại giấy tờ rất quan trọng buộc phải có nếu các doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài. Các giấy tờ, thủ tục, quy trình để xin được loại giấy chứng nhận này rất phức tạp. Nếu không có đủ các thông tin về luật hiện hành. Cũng như chuyên môn nghiệp vụ và độ nhanh nhạy sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để được chúng tôi hướng dẫn và hiểu rõ giấy chứng nhận Health Certificate là gì nhé.

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate là gì

Căn cứ vào Điều 15, Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015. Giấy chứng nhận y tế Health Certificate là một loại văn bản chứng nhận được cấp cho các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến. Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Theo Văn bản pháp luật hiện hành. Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm nhập khẩu và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu. Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Của Bộ Y tế đã được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số nội dung. Tuy nhiên, riêng các quy định trong thông tư trừ quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate). Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thì được giữ nguyên.

Giấy chứng nhận health certificate là điều kiện bắt buộc. Để các doanh nghiệp có thể tiến hành xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài. Nếu không có loại giấy này. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ không được phép xuất khẩu sang các nước khác. Ngoài ra để công bố sản phẩm trong nước, các doanh nghiệp cũng phải có loại giấy này thì mới được xem xét phê duyệt.

thủ tục cấp giấy chứng nhận y tế health

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Mặc dù phải có loại giấy này thì các doanh nghiệp mới có thể xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng được cấp giấy chứng nhận y tế HC. Các doanh nghiệp buộc phải đáp ứng được tất cả những điều kiện sau. Thì mới có thể được giấy chứng nhận y tế health certificate.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận y tế

 • Điều kiện đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để các doanh nghiệp. Có thể được cấp giấy chứng nhận y tế HC đó chính là doanh nghiệp phải đảm bảo được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp xin giấy chứng nhận y tế phải đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước nhập khẩu theo hợp đồng hợp tác đôi bên hoặc thông qua các điều ước. Thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có liên quan.
 • Chứng nhận cho các sản phẩm, thực phẩm xuất khẩu.
 • Cơ quan nhà nước có chức năng, thẩm quyền của Việt Nam. Cấp giấy chứng nhận y tế phải có yêu cầu hợp lệ của nước nhập khẩu.
 • Đáp ứng được các thủ tục cấp giấy chứng nhận, quy định về hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Căn cứ theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và kiểm soát thực phẩm nhập khẩu. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận y tế bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư. Bạn có thể xem mẫu giấy chứng nhận y tế health certificate ngay tại thông tư này.
 • Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu. Gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật). Hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu. Chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật). Thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất. Hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định. Hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
 • Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định. Chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Các bước xin cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate

Nếu bạn đã chắc chắn chuẩn bị cho mình tất cả các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ. Thì hãy tiến hành đăng ký giấy chứng nhận health certificate theo các bước dưới đây. Cùng chúng tôi tìm hiểu các bước để tránh gặp phải những khó khăn hay sai lầm không đáng có nhé.

Đơn vị có thẩm quyền và tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17, Thông tư số 52/2015/TT-BYT. Quy định về thẩm quyền cấp HC như sau: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp HC nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Như vậy, Bộ Y tế là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị của các bạn.

Quy trình xin cấp giấy phép gồm các bước

Căn cứ vào Điều 17, Thông tư số 52/2015/TT-BYT, quy định về trình tự thủ tục cấp HC như sau:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp HC. Nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện).
 • Bớc 2: Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp HC. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này phải xem xét. Cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

Những điều cần biết khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận Y tế HC

Thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận y tế

Thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận Y Tế Health certificate là 02 năm kể từ ngày cấp. Nếu giấy chứng nhận này sắp đến ngày hết hạn mà bạn vẫn muốn tiếp tục sử dụng thì bạn buộc phải xin cấp lại.

Trường hợp nào buộc thu hồi giấy chứng nhận y tế

Các doanh nghiệp nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận y tế và ngược lại. Nếu vi phạm một trong các quy định dưới đây sẽ bị cơ quan nhà nước có chức năng thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận HC. Căn cứ theo Điều 18, Thông tư số 52/2015/TT-BYT. Quy định về các trường hợp thu hồi HC như sau:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp HC giả mạo giấy tờ.
 • HC được cấp cho lô hàng xuất khẩu mà sản phẩm thực phẩm thuộc lô hàng đó không phù hợp với tiêu chuẩn. Quy chuẩn kỹ thuật đã công bố áp dụng (nếu có).
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm đó bị thu hồi (nếu có).
 • HC được cấp không đúng thẩm quyền.

Thẩm quyền, trình tự thu hồi giấy chứng nhận y tế

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nếu vi phạm một trong các điều phía trên, các bạn buộc phải bị thu hồi giấy chứng nhận y tế. Những cơ quan sau được quy định tại Điều 19. Thông tư số 52/2015/TT-BYT sẽ có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận của bạn:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp HC ban hành văn bản thu hồi HC và gửi cho tổ chức, cá nhân đã được cấp HC.
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được văn bản thu hồi, tổ chức, cá nhân được cấp HC. Phải nộp HC đã cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp HC.
 • Trường hợp không thể thu hồi HC đã cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp HC. Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình. Và gửi thông báo đến cơ quan hải quan về việc HC nêu tại Khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận y tế Health Certificate tại LYT Việt Nam – Congbohopquy

giấy chứng nhận y tế health

Dịch vụ xin giấy chứng nhận y tế Health Certificate nhập khẩu hiện được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vì mong muốn đưa sản phẩm của mình sang nước ngoài là rất lớn. Do đó hiện nay đã có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận ý tế. Trong đó Công ty TNHH LYT Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này, các bạn hãy tham khảo nhé.

Công ty TNHH LYT Việt Nam đã đi vào hoạt động được hơn 6 năm. Số lượng khách hàng của doanh nghiệp đã lên đến hơn 500 khách hàng. Trong đó, có gần 300  doanh nghiệp là khách hàng bền vững. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào độ uy tín cũng như hiệu quả công việc mà LYT Việt Nam đem lại.

Giá trị cốt lõi của công ty là: Tâm (tận tâm), tín (uy tín), tốc (nhanh chóng), toàn (chất lượng). Với phương châm 4T này, công ty đã và đang định hướng đúng đắn và hiệu quả nhất những hoạt động của mình.

Nếu các bạn đang gặp khó khăn với Thủ tục xin cấp Health Certificate. Thì hãy liên hệ ngay với LYT Việt Nam để được tư vấn kịp thời và có lợi cho doanh nghiệp mình nhé.

LYT Việt Nam Co., Ltd.
 • Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
 • Email: ceo@congbohopquy.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/LYTvietnam/

 

0916540904
0916540904
Messenger