Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Cơ quan cấp giấy xác nhận

 • Cục thực phẩm
 • Phương tiện quảng cáo: báo nói, báo hình, tờ rơi, truyền hình,truyền thanh, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện

2. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Nội dung quảng cáo (market / kịch bản)
 • Mẫu nhãn sản phẩm
 • Các tài liệu tham khảo, chứng minh liên quan đến nội dung quảng cáo (nếu có)
 • Phiếu công bố
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị xin quảng cáo

3. Công việc LYT Việt Nam thực hiện

 • Tư vấn nội dung liên quan đến xin giấy xác nhận quảng cáo
 • Soạn thảo hồ sơ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại hệ thống công trực tuyến – cục thực phẩm
 • Theo dõi cập nhật tình hình hồ sơ & nhận giấy xác nhận nội dung quảng cáo, kết thúc dịch vụ

4. Thời gian thực hiện

 • Thời gian có công bố: 15 – 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

5. Phí, lệ phí

 • Lệ phí: 1.200.000 đồng / SP
 • Phí dịch vụ: LIÊN HỆ

6. Hiệu lực

 • Tùy thuộc vào hiệu lực hồ sơ công bố

7. Căn cứ pháp lý

 • Luật 55/2010/QH12
 • Luật 16/2012/QH13
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
0938106456
0938106456
Messenger