Thủ tục tự công bố sản phẩm cho doanh nghiệp

Thủ tục tự công bố sản phẩm là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong suốt thời gian qua. Bởi đây là quy định bắt buộc thực hiện trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Vậy thủ tục, trình tự thực hiện như thế nào và các giấy tờ cần chuẩn bị là gì? Chắc hẳn rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị những điều này. Hãy cùng chúng tôi giải đáp tất cả trong bài viết dưới đây nhé. 

Tự công bố chất lượng sản phẩm là gì?

Tự công bố chất lượng sản phẩm là việc các cá nhân, tổ chức tự thực hiện việc công bố mà không cần tới bất kỳ đơn vị trung gian nào. Việc tự công bố sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường. Đồng thời, các cơ quan nhà nước rất dễ dàng trong việc kiểm soát các loại hàng hóa lưu hành trong nước. 

quy định công bố chất lượng sản phẩm

Sau khi được công bố, các sản phẩm sẽ được phép lưu hành rộng rãi trên thị trường. Nếu không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể bị xử lý theo pháp luật.

Hiện nay, việc thực hiện những quy định về tự công bố chất lượng sản phẩm khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, mọi người thường sử dụng những dịch vụ của các đơn vị trung gian. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những bước chi tiết nhất để các bạn có thể tự mình thực hiện.

Quy định tự công bố chất lượng sản phẩm

Quy định công bố chất lượng sản phẩm được nêu rất rõ trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2018, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Cụ thể, tại Điều 4 Tự công bố sản phẩm của Nghị định này đã nêu rõ:

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
 2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm 

Để có thể tiến hành tự công bố sản phẩm, các bạn cần phải có cho mình mẫu giấy tự công bố chất lượng sản phẩm. Dưới đây là mẫu bản tự công bố chất lượng sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật được trong phụ lục I của Nghị định 15/2018/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………….. Fax: …………………………………………

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ……………….. Ngày Cấp/Nơi cấp: ……………. (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

2. Thông tin về sản phẩm

 1. Tên sản phẩm: ………………………………………………………………………………………………….
 2. Thành phần: ……………………………………………………………………………………………………..
 3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: ………………………………………………………………………………
 4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: …………………………………………………………………
 5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

 1. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số….;

– Thông tư của các bộ, ngành;

– Quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

– Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương);

– Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia)

– Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

 ……………, ngày…. tháng…. năm……..

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ trình tự công bố chất lượng sản phẩm

Tự công bố chất lượng sản phẩm sẽ giúp cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, cần chuẩn bị những gì cho hồ sơ tự công bố sản phẩm và các bước thực hiện thủ tục cho bản tự công bố sản phẩm như thế nào là điều không phải ai cũng biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những điều đó ngay dưới đây nhé.

Trình tự công bố sản phẩm

Tại Điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP, quy định hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm như sau:

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Trình tự tự công bố sản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Tự công bố sản phẩm những lần sau

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

"giấy tự công bố chất lượng sản phẩm "

Tổng kết

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về thủ tục công bố chất lượng sản phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những thông tin này chắc chắn sẽ giúp các bạn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, hãy hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất nhé. Thông tin liên hệ: 

LYT  Co., Ltd.

 • Số 14, Đường 2A, Khu dân cư 6B Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0938106456 – 0916540904
 • Email: ceo@congbohopquy.com
 • Fanpage: LYT VIETNAM
0938106456
0938106456
Messenger